zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-114/2019 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Kreativna delavnica pisanja

O BRANJU IN ZLASTI PISANJU

Skozi branje in pogovor o značilnostih besedila, se bomo poskušali
približati ustvarjalnamu postopku literarnega pisanja. Delavnica
bo tridelna: branje, analiza in pogovor; pisanje; branje in pogovor
o napisanem. Maj je mesec topel in cvetoč, ravno pravšnji za take reči.

Delavnico kreativnega pisanje vodi Peter Svetina, pisatelj in univerzitetni profesor na univerzi v Celovcu

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-114/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 50,00 Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 14 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu