zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-152/2019 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Začetniški tečaj slovenskega jezika - Anfängerkurs Slowenisch

Skupno bomo odkrivali slovenski jezik. Začeli bomo s samostalniki, nato z barvami, drugimi pridevniki in glagoli. Delali bomo zelo preproste dialoge lahkimi vprašanji in odgovori.

Ein leichtes Entdecken der slowenischen Sprache. Neben der Gramatik werden wir Sätze bilden und kurze Gespräche führen.

Nadaljnji termini: 27. februar, 6., 13., 20., 27. marec, 3., 10., 17., in 24. april

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-152/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 14 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu