Novak Ljudmila
zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-156/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: ministrica Ljudmila Novak (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Knjiga mojega življenja

Ta prireditev je v Mohorjevi knjigarni v Celovcu, Viktringer Ring 26!

Moderacija: Bojan Wakounig

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-156/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: ministrica Ljudmila Novak (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu