zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-167/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Kopeinig Jože

Kaj nam lahko sporoča sodobna umetnost?

Predavanje

Ljudje govorimo različne jezike in narečja. Sporazumevanje je včasih težavno, a vendar zanimivo in izzivalno.
Razumeti človeka – umetnico in umetnika – je dostikrat odkritje lastne duše.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-167/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu