zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-169/2019 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. mag. Jože Wakounig (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Romanje v Rim

Ponedeljek: prihod v Rim, nastanitev v hotelu
Od torka do petka ogled najpomembnejših rimskih znamenitosti. Cesarski Rim: kolosej, Forum Romanum, Circus maximus, panteon ... Krščanski Rim: Vatikan s Petrovo cerkvijo, Sv. Marija Velika (Santa Maria Maggiore), Sv. Janez v Lateranu (San Giovanni in Laterano), Sv. Pavel zunaj obzidja (San Paolo fuori le mura), Sv. Klemen (San Clemente) z grobom sv. Cirila in druge znamenitosti
Sobota: odhod iz Rima, vrnitev na Koroško

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-169/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. mag. Jože Wakounig (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 30

zur ÜbersichtK pregledu