zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-201/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Molitveni shod za duhovne poklice

v kapeli Doma v Tinjah

Jezus sam nam naroča vztrajno in zaupno molitev za duhovne
poklice, ki so vedno božji dar.

Molitev pred Najsvetejšim: litanije Srcu Jezusovemu, tišina in meditativni rožni venec in priložnost za sv. spoved (žpk. Valentin Gotthardt), sv. maša z nagovorom, nato skupna agapa in srečanje.

Somaševanje duhovnikov, ki so na duhovnih vajah

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-201/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu