zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-223/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Marjan Schuster (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Kopeinig Jože

Bog pravičen in usmiljen

Predavanje

Mnogi imajo zmaličeno podobo o Bogu, ker se ga bojijo kot paznika in kaznovalca naših slabih dejanj.
"Bog vse vidi, Bog vse ve, greha se delati ne sme". kako je prav to svarilo oneskažilo podobo o veličini Boga.
Bog je predvsem naš skrbni in usmiljeni Oče, mi njegovi ljubljeni otroci. Jezus razodeva svojega in našega Očeta kot usmiljenega Boga, ki ničesar ne želi bolj kot to, da bi zaživeli življenje v polnosti, v notranji svobodi in v zavestni hvaležnosti za življenje samo in vse druge darove.
Pogovorili se bomo o Vaših osebnih verskih vprašanjih, ker vera naj nas osvaja in osvobaja strahu pred Bogom, temveč naj nas napolnjuje z radostnim upanjem.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-223/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Marjan Schuster (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu