zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-232/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera
Kunst
KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Tamara Griesser Pečar (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Kopeinig Jože

Ljubljanski škof dr. Gregori Rožman

"Kdor res ljubi svoj narod, ne bo storil ničesar, kar narodu škoduje"

V središču predavanja ne bodo toliko koroška leta dr. Gregorija Rožmana, kakor njegova vloga, ki jo je imel kot ljubljanski škof, kar je ostal do smrti v Clevelandu 16. novembra 1959. Nominalno je ostal ljubljanski škof tudi po tem, ko je svojo škofijo 5. maja 1945 zapustil in se odpeljal na Koroško, od koder se ni mogel več vrniti. V odsotnosti avgusta 1946 je bil obsojen na 18 let odvzema prostosti s prisilnim delom. Postopek je bil leta 2007 razveljavljen.

Rožman si je zastavil program duhovne prenove škofije, zavzemal se je za preoblikovanje KA, organiziral evharistični kongres (1935), mednarodni kongres Kristusa Kralja (1939), sinodo (1940). Stal je trdno na stališču papeževe okrožnice Divini redemptoris in odklanjal komunizem iz verskih razlogov. Njegovo tim. lojalnostno izjavo so Italijani potvorili. Škof je dvakrat protestiral proti okupatorju, 24. 10. 1941 je v pastirskem pismu duhovnikom in gostom jasno obsodil nemško nasilje nad slovenskim prebivalstvom in 26. septembra 1942 je v memorandomu, ki ga je izročil Visokemu komisarju, obsodil nasilje italijanske uprave zasedenega ozemlja. Škofova beseda je vsaj na začetku italijanske okupacije nekaj zalegla, kmalu pa so Italijani spoznali, da se je zavzemal za vsakogar, ne glede na njegovo politično prepričanje. Bil je v prvi vrsti dušni pastir in ne politik ali diplomat. To se kaže tudi v tem, da je imel tiho mašo za domobrance pred prisego 20.4.1944. Po vojni je sledil vabilu celovške škofije, poti nazaj pa ni bilo več. Njegovega odstopa papež leta 1945 ni sprejel. Preko Salzburga, Švice se je leta 1948 izselil v Cleveland.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-232/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Tamara Griesser Pečar (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Kopeinig Jože

Prispevek€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu