zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-233/2019 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje
Kunst
KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Daniela Pečnik (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Spoznajmo ajdo

Od zrna do kuharskega izdelka

Ajda je v 14. stoletju prišla v Evropo in bila v naših krajih močno razširjena, preden je skoraj izginila. V zadnjih letih pa ajdo, staro kulturno rastlino, ponovno najdemo na naših kronikih. V kratkem predavanju bomo razjasnili pojem žitaric in psevdožitaric, preleteli zgodovino ajde, ter osvetlili njen prehrambeno-fiziološki pomen. V drugem delu bomo skupno pripravili ajdove povitjake in poskusili nekaj drugih dobrot.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-233/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Daniela Pečnik (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

za predavanje€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu