zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-236/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Jesenski romarski izlet Sodalitete

Obisk Dolenjske in njenih znamenitosti ter romarskih krajev

Trebnje: rojstni kraj misijonskega škofa Frierika Barage

Zaplaz: Marijina romarska pot ter oltar z relikvijami blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta ter še drugih krajev.

Somaševanje na zaplazu z novomeškim škofom

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-236/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu