zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-238/2019 Bereich / Kategorija: Gesellschaft / Družba KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Katarina Lia Kompan Erzar (ReferentIn / Predavatelj), dr. Tomaž Erzar (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Sturm Daniel

Dobro vzgaja lahko samo dober človek

Predavanje za starše, stare starše, partnerje, vzgojitelje in interesentk/e

Današnji čas je nemiren, prehiter in zahteven: za odrasle, za pare in še najbolj za otroke. Na delavnici se bomo posvetili vprašanjem in dilemam, ki izhajajo iz novih spoznanj o čustveni in intimni povezanosti med staršema ter med starši in otroki. Tesna in iskrena medosebna povezanost je najboljša podlaga za premagovanje stresa, odtujenosti in odvisnosti, ki ne vplivajo razdiralno samo na eno osebo, ampak na vse bližnje. Prek vaj in pogovorov se bomo poglobili v lastno doživljanje, preverili in izboljšali našo sposobnost izražanja čustev, sodelovanja in povezovanja. Delavnica je namenjena staršem, parom in samskim, ki si želijo boljšega stika tako s staro kot mlado generacijo, med seboj in z lastnim notranjim duhovnim svetom.

Referenta:
dr. Katarina Lia Kompan Erzar in dr. Tomaž Erzar, družinska terapevta, Ljubljana

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-238/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Katarina Lia Kompan Erzar (ReferentIn / Predavatelj), dr. Tomaž Erzar (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Sturm Daniel

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 12

zur ÜbersichtK pregledu