zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-240/2019 Bereich / Kategorija: Gesellschaft / Družba KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Lia Katarina Kompan Erzar (KursleiterIn / Vodja tečaja), dr. Tomaž Erzar (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Dobro vzgaja lahko le dober človek

Delavnica za starše, stare starše in vzgojitelj/ice

Današnji čas je nemiren, prehiter in zahteven: za odrasle, za pare in še najbolj za otroke. Na delavnici se bomo posvetili vprašanjem in dilemam, ki izhajajo iz novih spoznanj o čustveni in intimni povezanosti med staršema ter med starši in otroki. Tesna in iskrena medosebna povezanost je najboljša podlaga za premagovanje stresa, odtujenosti in odvisnosti, ki ne vplivajo razdiralno samo na eno osebo, ampak na vse bližnje. Prek vaj in pogovorov se bomo poglobili v lastno doživljanje, preverili in izboljšali našo sposobnost izražanja čustev, sodelovanja in povezovanja. Delavnica je namenjena staršem, parom in samskim, ki si želijo boljšega stika tako s staro kot mlado generacijo, med seboj in z lastnim notranjim duhovnim svetom.

Za varstvo otrok je poskrbljeno!

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-240/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Lia Katarina Kompan Erzar (KursleiterIn / Vodja tečaja), dr. Tomaž Erzar (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 2

zur ÜbersichtK pregledu