staranje
zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-242/2019 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: Danica Tscherteu (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Vsakodnevna rekreacija v starosti

Primerne vaje glede na poškodbe in obrabe sklepov

Gibanje je v vsaki starosti življenja nujno potrebno.
V starosti pa je še posebno potrebno razgibavati sklepe in hrbtenico, ker je nujno potrebno za dobro počutje ter funkcionalnost za vsakodnevno življenjsko potrebna opravila.
Zato bomo razgibavali v skupini starostnikov in se veselili dobrega počutja.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-242/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Danica Tscherteu (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

prispevek€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu