zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-250/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Veronika Kušej (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Gemeinsames Singen - Skupno petje

Das "Singen macht das Herz frei" oder "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder" heißt es. Und es ist was Wahres daran. Ob leises oder lautes, einstimmiges, mehrstimmiges singen , oder nur zuhören ist nicht wichtig. Im Vordergrund sollen die Freude, Gemütlichkeit, Gespräche, … sein.
Es werden Volkslieder in deutscher, slowenischer und in anderen Sprachen gesungen. Sie können aber auch immer wieder ihre "Lieblingslieder" einbringen. Es wird gemeinsam gelernt, erlernt und gesungen!
Wir freuen uns auf eine lockere und gemütliche Runde!
Freude für alle Generationen!


"Kdor poje slabo ne misli" ali kdo poje, dvakrat moli" . Znanost potrjuje, da ima petje terapevtsko moč, saj se med petjem sprožajo endorfini, ki nas zdravijo, osre?ujejo in delajo bolj ustvarjalne. Če pojemo v skupini večih ljudi, se ta vpliv poveča.
Želja naše ponudbe je, da ustvarimo kraj srečanja, ki povezuje, izbriše meje v glavi in naj predvsem ustvari dobro vzdušje.
Skupaj bomo peli ljudske pesmi v slovenščini, nemš?ini in v drugih jezikih. Vsak lahko k skupnemu petju prinese tudi svoje najljubše pesmi. Poskušali se jih bomo naučiti in zapeti.
Veselje za vse generacije!


Der letzte Montag im Monat. Zadni ponedeljek v mesecu. 30. September, 28. Oktober., 25. November

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-250/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Veronika Kušej (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 40 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu