zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-259/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

O branju in zlasti pisanju

Kreativna delavnica

Skozi branje in pogovor o značilnostih besedila, se bomo poskušali približati ustvarjalnamu postopku literarnega pisanja. Delavnica bo tridelna: branje, analiza in pogovor; pisanje; branje in pogovor o napisanem.

Delavnico kreativnega pisanje vodi Peter Svetina, pisatelj in univerzitetni profesor na univerzi v Celovcu

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-259/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 50,00 Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu