zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-280/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Slovenščina 3

V tem tečaju ponavljamo vse kar smo se naučili do danes. Nimamo učbenika, delamo na podlagi mojih fotokopij. Tečajniki pišejo domače vaje in jih popravljamo pri urah. Obvladamo vprašalnice: kje, kdo, kako, iz kje, pri komu, zakaj...

nadaljnji termini, weitere Termine: 8., 15., 22., 29.10; 5., 12., 19., 26.11; 3.12;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-280/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 110,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu