zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-281/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Slovenščina 2

Govorimo v sedanjiku in opišemo veliko predmetov in slik. Na ta načim si širimo besedni zaklad in tudi vadimo prosto govorjenje. Pišemo domače vaje in vsako uro ponavljamo veliko besed in njihova nasprotja.

Nadaljnji termini: 9., 16., 23., 30.10; 6., 13., 20., 27.11.; 4.12.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-281/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 110,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu