zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-283/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Slovenščina za napredujoče

V tem tečaju imamo veliko vaj iz različnih virov. Govorimo o nas, o drugih in o tem kar nas zanima. Veliko uporabljamo vprašalnike in na podlagi slik postavljam tečajnike v različne situacije.

Nadaljnji termini: 9., 16., 23., 30.10; 6., 13., 20., 27.11.; 4.12.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-283/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 110,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu