zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-284/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku

Pri konverzaciji je poudarek na izgovorjavi, na besednem zakladu, na pogovoru. Beremo članke, knjige in povzetke. Vsako uro govorimo o temu kar se nam je zgodilo minuli teden, o tem kar se dogaja po svetu, na Koroškem, na delu, na šoli, na cesti, v gledališču... tečajniki pišejo domače vaje in jih pregledamo vsako uro.

Nadaljnji termini: 9., 16., 23., 30.10; 6., 13., 20., 27.11.; 4.12.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-284/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu