zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-286/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Slovenščina 1

Začeli bomo z abecedo, nato prešli v barve in števila. Ko bomo to znali, se bomo podali v svet prezentacije in pogovorov. Šli bomo v hotel in restavracijo, vadili bomo v učilnici dialoge, širili besedni zaklad: v hiši, na vrtu, na delu, na cesti, v gledališču, v šoli, v trgovini...

Nadaljnji termini: 10., 17., 24., 31.10.; 7., 14., 21., 28.11.; 5.12.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-286/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 110,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu