zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-294/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Kvatrni sestanek Sodalitete

V adventnem času se duhovniki Sodalitete zberejo k svojemu sobratskemu in pastoralnemu srečanju.

S priložnostjo za sv. spoved, s skupnim obhajanjem sv. evharistije in razmišljanji o sodobnem dušnem pastirstvu se utrjuje naša medsebojna vez in se podpiramo pri naši skupni skrbi za versko in duhovno življneje med nami.

V slogi in v medsebojni povezanosti je mo, ki jo podarja Bog, če smo zbrani v Njegovem imenu.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-294/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu