zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-302/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kopeinig Jože

„Resnica je v celoti (Fr. Hegel) in „lepota bo rešila svet (Dostojevski)

Razlaga IN POGOVOR: rektor Jože Kopeinig

Pri vseh teh prireditvah je prostovoljnji prispevek za uboge-smetiščarje na Madagaskaju in našega projekta: Koroška vas

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-302/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu