zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-004/2020 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Klaus Einspieler (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

In to v sv. pismu! Besedila, ki nam delajo preglavice

V Svetem pismu imamo številna zelo lepa in tolažljiva besedila, ki jim radi prisluhnemo. Ob tem pa najdemo tudi zelo trde besede, ki nam delajo preglavice in ki jih včasih notranje celo odklanjamo. To so predvsem besedila, ki govorijo o nasilju.

Predavanje bo pokazalo možnosti, kako naj vse to razumemo.
Ob tem bo obstajala možnost, da udeleženci in udeleženke vnesejo svoja vprašanja.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-004/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Klaus Einspieler (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu