zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-012/2020 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera
Kunst
KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Novoletno srečanje 2020

1920 - 2020 stoletje ob novih mejah

Meje vedno ločujejo posestva, dežele, države, a tudi miselne tokove, ideološke jarke, verske ločine, svetovnonazorna podnebja.

Meje pa nategujejo tudi našo radovednost, da se dvigamo čez plotove, da prestavljamo mejnike, da ohranjamo hrepenenje po brezmejnih livadah, kjer se puščave spreminjajo v pisano in rožnato prihodnost.

Obljubljena dežela je onkraj puščave.

V 20. stoletju z dvema svetojnima vojnama se je puščava razširila na vse celine.
Danes nas po vseh bridkih zgodovinskih in političnih tragedijah dodatno teptajo nove socialne in družbene napetosti ter ekološki in nuklearni Domoklejev meč.

Evropa sega od Atlantika do Urala.
Evropa naj bi dihala z dvojnimi pljuči. (papež Janez Pavel II.)
Ali Evropska unija združuje Evropo - tudi slovansko in vzhodno?

Četudi nas zgodovina ni zadosti izučila, ne stojimo križem rok pred današnjimi izzivi.

Misli in sanje budnih mladih nam dajejo nova krila, da lahko gledamo svet tudi še iz drugih višin in lin, z zavzeto odgovornostjo in s trezim upanjem.

V teh dneh se bomo posvetili perečim vprašanjim naše prihodnosti, prisluhnili drug drugemu in si tako pomagali odstranjevati meje v svojih glavah, a poglobiti zavest, da nismo samo opazovalci svetovnih dogajanj, temveč sooblikovalci naše družbe in sveta.

Če vsak le nekaj stori, se bo zjasnlo nebo nad nami, nad Evropo in nad svetom.

A vedno bo še veljalo, da je obljubljena dežela onkraj puščave.

Jože Kopeinig

sobota, 4. januar 2020
8.30: prihod in namestitev
9.00: Pozdrav in uvod: rektor Jože Kopeinig

9.15: Koroška, Prekmurje, Koroška po razpadu monarhije
- iluzija ali resničnost
- med upanji, dvomi in tveganji
1. predavanje

10.30: odmor
11.00: Koroška, Prekmurje, Koroška po razpadu monarhije
- iluzija ali resničnost
- med upanji, dvomi in tveganji
2. predavanje

12.30: kosilo

14.30: Popoldan z mladino
Moderirana tematska stališča

15.40: odmor

16.00: Popoldan z mladino
Svetovna kavarna - pogovori v skupinah

17.30: Večernice

18.00: Večerja

19.30 Kulturni večer
Oblikujejo mladinske skupine


nedelja, 5. januar 2020
8.00: zajtrk

9.00 Evropa včeraj, danes, jutri - 1. predavanje
dr. Zvone Štrubelj

odmor

Je Evropa še krščanska? - 2. predavanje

11.00. Razprava

12.00: Sklepna sv. maša
Vodi: dr. Zvone Štrubelj

13.00: Kosilo in odhod
Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-012/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Prispevek€ 30,00 posamezni sklopi€ 15,00 Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 80 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu