zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-129/2020 Bereich / Kategorija: Natur / Narava KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. mag. dr. Nadja David (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Z družino odkriti gozd - Den Wald mit der Familie erleben

"Mati lipa in njeni otroci" - "Die Mutter Linde und ihre Kinder"

"Mati lipa in njeni otroci" - doživeti gozd z družino
Se skrivati, loviti se, graditi zavetišča, raziskovati in še več - gozd kraj pustolovščin za otroke. Pod navodili strokovnjaka boste spoznali povezave med gozdnimi živali in rastlinami ter vlogi človeka. V skupnih igrah se bodo starejši učili od mlajših in obratno. Čar gozda naj preide od otrok na starše in tako bo za celo družino gozd dobil poseben pomen.

"Die Mutter Linde und ihre Kinder" - den Wald mit meiner Familie erleben
Verstecken spielen, Bauen von Unterkünften, erkunden und vieles mehr - der Wald ist für Kinder ein Ort der Abenteuer. Unter Anleitung eines Experten werden sie die Zusammenhänge zwischen Waldtieren, Pflanzen und die Rolle der Menschen erfahren. In Gruppenspielen werden die Älteren von Kindern lernen und umgekehrt. So wird der Wald eine besondere Bedeutung für die ganze Familie bekommen.

Dipl. Ing. Marjan David, Pädagoge, Waldinspektor

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-129/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. mag. dr. Nadja David (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag/Prispevek€ 10,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu