zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-133/2020 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Kreativna delavnica pisanja

Skozi branje in pogovor o značilnostih besedila se bomo poskušali približati ustvarjalnemu postopku literarnega pisanja. Delavnica bo tridelna: branje, analiza in pogovor; pisanje; branje in pogovoro napisanem. Junij je mesec topel in cvetoč, ravno pravšnji za take reči.

AO. UNIV.-PROF. PETER SVETINA, pisatelj in univerzitetni profesor na univerzi v Celovcu

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-133/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 40,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu