zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-134/2020 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kušej Veronika

S kolesom okoli Osojskega jezera

Ob 9:00 se srečamo na železniški postaji v Beljaku in se po stranskih ulicah odpeljemo proti severu. V Šentrupertu obiščemo cerkev s spominsko ploščo Mariji Prešern, mati Franceta Prešerna, ki je tu vodila gospodinstvo sinu duhovniku Juriju. Varna kolesarska pot nas vodi po severni strani jezera, tako, da bomo opoldne prispeli v Osoje. Slišali bomo zgodbe o benediktinskem samostanu. Videli bomo slike Aškerceve balade "Mutec Osojski" in vitražni oken, ki ga je podaril Karl May.
Po kosilo na vrtu ob jezeru bo tudi možnost za kopanje. Potem se po kolesarski poti peljemo ob izlivu jezera do Drave in se vrnemo v središče mesta Beljak.
Za vožžjo do Beljaka in nazaj domov priporočam osebni vlak, ki vozi vsaj vsako uro.

Vodi: Ivanka Kronawetter-Starman

Cena za vodenje:
evrov 15,-- za odrasle; otroci/šolarji samo v spremstvu staršev/odgovornega

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-134/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 15,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu