zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-148/2020 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Janez Tratar (BegleiterIn / Spremljevalec), Bernhard Wrienz (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kopeinig Jože

Romanje v LURD

Podrobnejši razpis bo objavljen v slovenskih občilih meseca marca.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-148/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Janez Tratar (BegleiterIn / Spremljevalec), Bernhard Wrienz (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 30

zur ÜbersichtK pregledu