zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-164/2020 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. Jaka Strajnar (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Igranje z glasbenimi cevmi in petje pesmi

Glasbena delavnica za upokojence

Udeleženci bodo spoznali tehniko igranja na glasbene cevi (Boomwhackers), izvajali ritmične in melodične spremljave ter peli poznane ljudske pesmi. Tehnika igranja na glasene cevi je namreč zelo enostavna in omogoča tudi udeležencem brez glasbenega predznanja učinkovito in zabavno sodelovanje.


Vodja delavnice: prof. Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-164/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. Jaka Strajnar (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Prispevek€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 12

zur ÜbersichtK pregledu