Für unsere Kursteilnehmer und Gäste
Posebne ponudbe

Za naše udeležence in goste

Kooperacijski programi

Poleg lastnih razpisanih prireditvah pripravljamo z raznimi inštitucijami  (dežela, škofija, univerze, šole, banke, zadruge, župnije, društva, itd) kooperacijske programe.

Po želji radi pripravimo tudi posebne izobraževalne in kulturne programe (koncerte, literarna branja, zgodovinsko - kulturne obiske na koroškem, kakor tudi posebna potovanja po Koroškem (obisk postnih prtov, obrambnih cerkva, in ...) v Slovenijo in v razne evropske dežele.

Altern in Bewegung
Altern in Bewegung
Odprte ponube za tretjo generacijo

Aktivno staranje

v sodelovanju s Koroško deželno vlado

Skupaj s Koroško deželno vlado izvaja Dom v Tinjah izobraževalni projekt »Aktivno staranje«. Pri tej odprti izobraževalni ponudbi za starejše ljudi si skupina upokojencev sama sestavi program, določi termin in trajanje (3 do 5 dni).

Na izbiro so trije tematski sklopi: »Zdravje in gibanje«, Osebnost in razvoj« ter »Umetnost in kultura«.

 

Za več informacij glej:

Kärntner Fastentücher
Kulturni obisk na Koroškem

Koroški postni prti

Postni prti so koroška posebnost, čeprav jih poznajo na celotnem vzhodnem delu Alp in v porečju Rena. Med pepelnico in tednom pred veliko nočjo jih obešajo pred glavnimi in v posameznih primerih tudi pred stranskimi oltarji. Njihova osnovna barva je vijolična, vendar so njihova posebnost poslikave z motivi iz svetega pisma, tako stare kot nove zaveze.Prve primere zakrivanja oltarjev v postnem času omenjajo zgodovinski viri že v 11. in 12. stoletju, ko so pred oltarji viseli navadni prti z narisanimi križi ali orodjem, s katerimi so mučili Kristusa.

Stoletja stari postni prti so v zadnjih 30 letih navdihnili umetnike, šole in ženske kreativne krožke za ustvarjanje novih postnih prtov.,

Za skupine z veseljem organiziramo ogled čudovitih postnih prtov.

Musikwerkstatt
Za zborovske pevke in pevce

Poletna glasbena delavnica

Skupaj s Krščansko kulturno zvezo

Poletna glasbena delavnica, ki jo prirejata Dom prosvete v Tinjah in Krščanska kulturna zveza (KKZ) je posebna ponudba za zborovske pevke in pevce, solistke in soliste, ki se želijo teden dni izpopolnjevati v krogu profesionalnih glasbenih mentoric in mentorjev. Delavnica se je v zadnjih letih ustalila kot uspešna zgodba, na katero se udeleženke in udeleženci prejšnjih let radi vrnejo, pridružijo pa se tudi novi obrazi.

Vsako leto pevkam in pevcem z novimi glasbenimi težišči odpremo dodatno okno v neizmerni glasbeni, pevski svet.

Pri poletni glasbeni delavnici so do sedaj mdr. sodelovali: Edi Oraže, Tonč Feinig, Karen Asatrian, Ana Bezjak, Caroline de Rooij, Vesna Petković, Karin Zemljič, Robert Jukič, ...